Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στις 22.00

Ηλέκτρο μπαρ

κάνουμε μπαρ

πηγή : https://www.facebook.com/events/4114248096644…
πηγή : email που λάβαμε στις 20 Φεβρουάριος 21h