Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 12.00

anti.nation συνέδριο - φεστιβάλ

Κυριακή 9 Ιουνίου

12.00-13.30 Μια μικρή συμβολή στο ξερίζωμα του ελληνικού αντιτουρκισμού

  • for an Intersectional Approach

12.00-13.30 Πέρα από τον (αντι)εθνικισμό. Για το ξεπέρασμα του κράτους και την παρεμβαίνουσα μη-κατευθυντικότητα

Για την καλύτερη κατανόηση ζητημάτων που μπορεί να αγγίξει αυτή η ενότητα του φεστιβάλ, προτείνονται προπαρασκευαστικά τα παρακάτω κείμενα
01 Eisagogi stin paremvainousa mi kateuthyntikotita
02 Foucault - Gia tin eksousia
03 H sxesi-kratos - merikes protes psilafiseis
04 Protoporia - Eksousia-Igemonia & to kinima ton Zapatistas

  • από τον σύντροφο Tuiavii

13.30-15.00 Ούτε μάνα, ούτε αδερλφή, ούτε ελληνίδα: έθνος, φύλο, η κοινωνική κατασκευή και η αλληλοδιαπλοκή τους στο ελληνικό παράδειγμα

  • Σουαρέ Νουάρ

15.00-15.30 Διάλειμμα

15.30-17.30 Τρόποι συγκρότησης πάνω στη μεταναστευτική εμπειρία, μορφές και οργάνωση αγώνα ντόπιων και μεταναστών

  • Η κρατική διαχείριση των προσφύγων/μεταναστών ως διαχείριση πλεονάζοντος πληθυσμού κι οι αγώνες εναντίον της από τη Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων
  • Εμπειρίες και προοπτικές από τη συμμετοχή στο εγχείρημα Βulletin. Το έθνος ως φορέας προκαταλήψεων για τα υποκείμενα: Ο λανθάνων κοινωνικός αποκλεισμός στο κίνημα και το Bulletin σαν σημείο συνάντησης

17.30-19.00 Κριτικοί αναστοχασμοί πάνω στη συγκυρία και τις κινηματικές απαντήσεις με αφορμή το μακεδονικό ζήτημα

  • Φάμπρικα Υφανέτ

Sunday 9 June

12:00-13:30 A small contribution to the uprooting of Greek anti-turkism by the group For an intersectional approach

12:00-13:30 Beyond (anti)nationalism. For the overcoming of the State and the intervening non-directiveness by comrade Tuiavii

13:30-15:00 Neither a mother, neither a sister, nor a greek: nation, gender, social construct and the interweaving of them in greek example by the group Soirée Noire

15.00-15.30 Break

15:30-17:30 Ways of organizing around the migrant experience, forms and organization of common struggles between locals and migrants

The State management of refugees/migrants as surplus populations and the struggles against it by Collective for the Circulation of Struggles (SKYA)

Experiences and prospects from the project of Bulletin, a group of local and migrant activists: Presentation, Nation as an actor of prejudices against the subjects: Latent social exclusion in the movement and Bulletin as an attempt to create a meeting point (English)

17:30-19:00 Critical reflections on the conjuncture and the responses of the movement, on the occasion of the Macedonian issue by Fabrika Yfanet