Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 12.00

anti.nation συνέδριο - φεστιβάλ

Κυριακή 9 Ιουνίου

12.00-13.30 Μια μικρή συμβολή στο ξερίζωμα του ελληνικού αντιτουρκισμού

  • for an Intersectional Approach

12.00-13.30 Πέρα από τον (αντι)εθνικισμό. Για το ξεπέρασμα του κράτους και την παρεμβαίνουσα μη-κατευθυντικότητα

  • από τον σύντροφο Tuiavii

13.30-15.00 Ούτε μάνα, ούτε αδερλφή, ούτε ελληνίδα: έθνος, φύλο, η κοινωνική κατασκευή και η αλληλοδιαπλοκή τους στο ελληνικό παράδειγμα

  • Σουαρέ Νουάρ

15.00-15.30 Διάλειμμα

15.30-17.30 Τρόποι συγκρότησης πάνω στη μεταναστευτική εμπειρία, μορφές και οργάνωση αγώνα ντόπιων και μεταναστών

  • Η κρατική διαχείριση των προσφύγων/μεταναστών ως διαχείριση πλεονάζοντος πληθυσμού κι οι αγώνες εναντίον της από τη Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων
  • Εμπειρίες και προοπτικές από τη συμμετοχή στο εγχείρημα Βulletin

17.30-19.00 Κριτικοί αναστοχασμοί πάνω στη συγκυρία και τις κινηματικές απαντήσεις με αφορμή το μακεδονικό ζήτημα

  • Φάμπρικα Υφανέτ