Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 19.00

Όψεις των σύγχρονων φεμινισμών:μια συνάντηση για το γυναικείο & το queer ζήτημα

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μάρτιος 01h