Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στις 15.00

Graffiti Jam + Open Mics

Graffiti Jam + Open Mics

Κυριακή 17 Μαρτίου από τις 15.00 και μετά

Φοιτητική Εστία Α' ΦΕΠΑ [πίσω από το εστιατόριο]

Πρόσβαση με λεωφορεία 220, 221, 140 ή 10 λεπτά περπάτημα από Μετρό Ευαγγελισμό ή Μέγαρο

souarap
hiphop συλλογικότητα
https://souarap.wordpress.com/

πηγή : https://souarap.wordpress.com/
πηγή : email που λάβαμε στις 11 Μάρτιος 21h