τι; :

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 21.00

Performance, συζήτηση για το έργο μεταξύ καλλιτέχνη-κοινού: The Mindora's box

15,16/3 21:00 The Mindora's box

15,16/3 21:00 The Mindora's box

Multimedia Production by Choreographer / Performer / Visual Artist Mindora

How would you feel if you woke up and discovered your archives has disappeared? The feeling of shock, pain and trauma as well as anger of the losses of a life times achievements in Art and dance. The dreams that came true that you will never see again...

«Mindora's box» is a performative fashion trash show with an installation of boxes from what was left behind in her trashed apartment in Athens while she was living in Berlin. The damaged goods will be used to transform past and present in time and space to re-place, re-live and re-new the experience as an encounter with the audience.

Παραγωγή πολυμέσων/Χορογράφος/ Performer/ Εικαστικός Mindora

Performance, συζήτηση για το έργο μεταξύ καλλιτέχνη κοινού

Πώς θα νιώθετε αν ξυπνούσατε και ανακαλύπτατε ότι το αρχείο σας έχει εξαφανιστεί; Το αίσθημα του σοκ, του πόνου και του τραυματισμού, καθώς και ο θυμός των απωλειών μιας ζωής επιτευγμάτων στα εικαστικά και το χορό. Τα όνειρα που έγιναν αλήθεια και που ποτέ δεν θα ξαναδείτε ...

«Το κουτί της Μινοδώρας» είναι μια επιτελεστική παρουσίαση μόδας σκουπιδιών (fashion trash show) μαζί με μια εγκατάσταση κουτιών από ό,τι είχε μείνει στο διαρρυγμένο και κατεστραμμένο διαμέρισμα της στην Αθήνα, ενώ αυτή ζούσε στο Βερολίνο. Τα κατεστραμμένα αγαθά θα χρησιμοποιηθούν για να μεταμορφώσουν τον παρελθόντα και τον παρόντα χρόνο και χώρο και να επανατοποθετηθεί, να αναγεννηθεί και να ξαναβιωθεί η εμπειρία ως συνάντηση με το κοινό.

Δωρεάν Είσοδος

Θέατρο Εμπρός / Ρήγα Παλαμήδου 2, Αθήνα, 10554

πηγή : https://www.embros.gr/15-3-21-00-the-mindora-…