τι; : εκδήλωση από : +τεχνία- ατελές

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Για τον Γενικό διοργανωτή του Σ.Α.Σ.Α. Γιώργο Βασιλείου Μακρή

Για τον Γενικό διοργανωτή του Συνδέσμου Αισθητικών Σαμποτέρ Αρχαιοτήτων Γιώργο Βασιλείου Μακρή

+Τεχνία-

Συνέλευση Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Μάρτιος 13h