Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στις 16.00

Ολοήμερο συνάντησης δημιουργίας και αγώνα

πηγή : http://paapty.squat.gr/?p=3411