Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στις 19.30

Εναντιοδρομίες: πολιτικές συζητήσεις ενάντια σε Κράτος και Κεφάλαιο

Τετάρτη 27 Μαρτίου - 19:30


στο χώρο που στεγαζόταν η Λαϊκή Βιβλιοθήκη
Νεαπόλεως: Α. Παπανδρέου 18, πάνω από το πάρκο του
Μακεδονικού

Εναντιοδρομίες: πολιτικές συζητήσεις ενάντια σε
Κράτος και Κεφάλαιο

airbnb, real estate, τουριστικό κεφάλαιο

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Μάρτιος 00h