τι; : συζήτηση θεματική : στέγαση από : Λούπα

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 στις 19.00

Συζήτηση για τη στέγαση

Πώς θα αντισταθούμε συλλογικά στη νέα αύξηση που απαιτεί ο ιδιοκτήτης,
στην απειλή για έξωση, στην επιστροφή στην οικογένεια;

Μία αναζήτηση μορφών αγώνα.

++ θα ακολουθήσουν πηγαδάκια & μουσικούλα στο καφενείο

ΛΟΥΠΑ
κοινότητα συνάντησης & αγώνα
φοιτητριών, ανέργων, επισφαλών,
χαμένων παιδιών

loupa.espivblogs.net