Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 21.00

Καφενείο γνωριμίας κι οικονομικής ενίσχυσης ΣΒΕΨυΚοι

Καφενείο γνωριμίας & οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων στην ψυχική υγεία & κοινωνική πρόνοιας