Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 19.00

Εκδήλωση "Όψεις του γυναικείου ζητήματος στη συγχρονη γυν. ποίηση!"

Θα ακολουθήσει μπαρ οικ. ενίσχυσης με μουσικό θέμα " Οι γυναίκες του κόσμου".