τι; : βιβλίο θεματική : από :

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στις 14.00

Κινητό βιβλιοπωλείο

Λατέρνα

Μία αυτοδιαχειριζόμενη δομή που θα βρίσκεται σε ΦΕΕΜΠ και ΦΕΠΑ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι μια προσπάθεια να διαχυθεί ο ριζοσπαστικός/επαναστατικός λόγος στους χώρους που ζούμε,κοινωνικοποιούμαστε και δρούμε πολιτικά. Δεν φτάνει να έχουμε μόνο την θέληση και την δυνατότητα ή μόνο την γνώση για να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά όλα αυτά μαζί να τα συνδέσουμε συλλογικά,ισότιμα και με στρατηγική για να τελειώνουμε μια για πάντα με το κράτος,το κεφάλαιο και τις σχέσεις εξουσίας.

Ανοίγουμε το βιβλιοπωλείο στο ισόγειο κάθε εστίας με σκοπό τα βιβλία να μην κλείνονται μόνο σε κινηματικούς χώρους και να απευθύνονται μόνο σε αυτό τον κόσμο αλλά να είναι προσβάσιμα σε όλους/ες/α.

Όπως είπαμε παραπάνω η δομή είναι αυτοδιαχειριζόμενη και για κινηματικούς σκοπούς, άρα τα έσοδα δεν θα διατείθονται για προσωπικό όφελος αλλά για την ενδυνάμωση άλλων κινηματικών δομών (εκδόσεις, ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών κ.α.).

Κινητό Βιβλιοπωλείο στις εστίες

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάρτιος 00h