Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση.

Τη Κυριακή 24/03 στις 19:00 διαχειριστική συνέλευση του Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας . Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Μάρτιος 00h