Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 στις 20.00

Εκδήλωση - Συζήτηση: 6 μήνες από τη δολοφονία του Ζακ/Zackie Oh!