Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 στις 19.30

προβολή ταινίας, Το Κύμα - 2

ξανα-βλέπουμε την ταινία και την συζητάμε

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μάρτιος 18h