τι; : συναυλία θεματική : από : Sedatephobia ατελές

Σάββατο 4 Μαίου 2019 στις 21.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Hip Hop Live

Το live θα ξεκινήσει αυστηρά στις 21.00.

Παρουσιάσεις Δίσκων:

Σαρδαμ "Τζουλιέτ"

3πδ "Synapse"

Κάποιος Λείπει "Βροχή"

Lab26

Περισσότερα σύντομα.

-Sedatephobia Rap collective-

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Μάρτιος 22h