Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στις 21.00

Προβολή ενάντια στον πόλεμο: District 9

πηγή : https://rosanera.squat.gr