Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 στις 21.00

Προβολή ενάντια στον πόλεμο: Joint Security Area

πηγή : https://rosanera.squat.gr