τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Τρίτη 14 Μαίου 2019 στις 22.30

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

DIY hip hop Live

Krav Boca +....

πηγή : https://studiofromthedown.squat.gr
πηγή : email που λάβαμε στις 9 Απρίλιος 13h