τι; : προβολή θεματική : hiphop

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στις 20.00

προβολή: "Rubble Kings"

Από τα γκέτο της Νέας Υόρκης στη χιπ χοπ αντικουλτούρα