τι; : πάρτυ θεματική : από :

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στις 23.00

Party για την επισκευη-αγορα κινηματικου ηχητικου εξοπλισμου

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Απρίλιος 21h