τι; : βιβλίο θεματική : από :

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 18.00

Βιβλιοθήκη - Καφενείο

Την Τετάρτη 17/04 Καφενείο-βιβλιοθήκη στις 18:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας. Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Απρίλιος 01h