τι; : εκδήλωση θεματική : ανεμογεννήτριες από :

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στις 21.00

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι λύση. Προβολή ντοκιμαντέρ&συζήτηση

Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι λύση. Προβολή ντοκιμαντέρ&συζήτηση
Θα ακολουθήσει μπαρ οικονομικής ενίσχυσης του χώρου

σÏννεφο καÎ' ουÏανός

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Απρίλιος 11h