Σάββατο 18 Μαίου 2019 στις 20.00

Εκδήλωση ένταξης της Ελευθεριακής Συλλογικότητας Καλλιθέας στην Α.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ένταξη της ελευθεριακής συλλογικότητας Καλλιθέας στην Αναρχική Ομοσπονδία, αποτελεί για όλα τα μέλη της συλλογικότητας, την μετουσίωση στην πράξη, της βαθειάς πεποίθησής μας, ότι μόνο μέσα από την οργάνωση όλων των αντιεξουσιαστικών-αναρχικών συλλογικοτήτων σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις , το επαναστατικό κίνημα θα μπορέσει ουσιαστικά να επικοινωνήσει και να μαζικοποιηθεί, καθώς για εμάς η άμεση επαφή και η συνεχής συνδιαμόρφωση υπό τη σκέπη μιας πλουραλιστικής δομής , είναι αυτή που θα οδηγήσει στην δημιουργία και στην διατήρηση μιας ιστορικής μνήμης των εμπειριών μας, τόσο των επιτυχιών όσο και των αποτυχιών μας, πετυχαίνοντας έτσι την θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη του επαναστατικού αγώνα και τη γενίκευση του επαναστατικού δυναμικού της εργατικής τάξης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, απ' ότι αν ακολουθούσαμε μια πορεία κινηματικής απομόνωσης ή ελιτισμού.

Θεωρούμε πως η συμμετοχή σε έναν πανελλαδικό πολιτικό φορέα, θέτει γερές βάσεις για τη δημιουργία πολιτικών συλλογικοτήτων, εγχειρημάτων και διαδικασιών σε όλη την Ελλάδα, μιας και η ομοσπονδία είναι οι συλλογικότητές της και αντίστροφα οι συλλογικότητες μπορούν να ανθίσουν πραγματικά μόνο αν επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους μακροπολιτικά, έχοντας ως αρωγό τις τακτικές μοιράσματος των πόρων, της επέκτασης των δικτύων αλληλοβοήθειας και της πολιτικής σύνδεσης διαφορετικών αγώνων, βγαίνοντας έτσι από τον μικροπολιτικό τους βούρκο. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε και στην αυτονομία της κάθε ομάδας, γι' αυτό και υποστηρίζουμε σθεναρά την λογική της αποκέντρωσης και την ύπαρξη περιφερειών, μιας και τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, επιβάλλουν και ξεχωριστές στρατηγικές αντιμετώπισης των κρουσμάτων κοινωνικού κανιβαλισμού που δημιουργεί ο καπιταλισμός, ο φασισμός και η πατριαρχία στις γειτονιές μας.

Καλούμε λοιπόν τους/τις συντρόφους/ισσες μας καθώς και τις πολιτικές συλλογικότητες των νοτίων, να συνταχθούν μαζί μας στο εγχείρημα δημιουργίας περιφέρειας νότιας Αθήνας/Πειραιά, για να θέσουμε νέα θεμέλια και να ανταπαντήσουμε οργανωμένα και συλλογικά στον πολιτικό μαρασμό που μαστίζει το επαναστατικό κίνημα, στοχεύοντας στην ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας και τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Ελευθεριακή Συλλογικότητα Καλλιθέας, μέλος της Αναρχικής Ομοσπονδίας

Τρόπος επικοινωνίας με την συλλογικότητα: eokaexl@espiv.exnet
https://www.facebook.com/events/8208986582885…

πηγή : https://www.facebook.com/ElSylKal/