Πέμπτη 2 Μαίου 2019 στις 21.00

Προβολή & συζήτηση για τον σεξισμό και την έμφυλη βία

Πέμπτη 2 Μαΐου, ώρα 21:00

Προβολή & συζήτηση για τον σεξισμό και την έμφυλη βία

CAIRO 678

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 9 χρόνια της κατάληψης

πηγή : https://apertus.squat.gr/archives/4916