Τετάρτη 1 Μαίου 2019 στις 11.00

Συγκέντρωση Πλατεία Καπνεργάτη

πηγή : https://anarxikoikavalas.squat.gr/archives/55…