Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στις 18.00

Fest της Άμεσης Δημοκρατίας 2019 2η Μέρα

https://www.youtube.com/watch?v=tJyIgPnl-Cw&f…

*Συναυλία με τους ψευδοπροφήτες & Los tre