Σάββατο 18 Μαίου 2019 στις 20.30

Πολιτικό καφενείο ελευθεριακής κουλτούρας

Κάθε Σάββατο, μετά τις 20:30,στο Ελευθεριακό Στέκι Βέροιας(Π. Ιωακείμ 8α)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ ΕΞΈΓΕΡΣΗ

πηγή : https://baruti.espivblogs.net/2019/05/04/poli…