Τετάρτη 15 Μαίου 2019 στις 20.00

Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα "Δήμος, Δημοκρατία, Δημόσιος Χώρος"

Το Κοινωνικό - Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα σας προσκαλεί στην εκδήλωση - συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου, 8 μ.μ. στη Λαμπηδόνα με θέμα:

Δήμος, Δημοκρατία, Δημόσιος Χώρος

Θα μιλήσουν οι:

Γιώργος Λιερός (συγγραφέας)

Αντώνης Μπρούμας (περιοδικό Βαβυλωνία)

Σταύρος Σταυρίδης (καθηγητής Ε.Μ.Π.)

Η σχέση των τριών εννοιών είναι διαλεκτική καθώς η μια προϋποθέτει αλλά και πραγματώνεται στην άλλη.

Η δημοκρατία προϋποθέτει τον δήμο - τί θα ήταν μια δημο-κρατία χωρίς δήμο; - και πραγματώνεται στο δημόσιο χώρο - τί θα ήταν μια δημο-κρατία χωρίς δημό-σιο χώρο;

Ο δήμος προϋποθέτει τον δημόσιο χώρο - τί θα ήταν ένας δήμος χωρίς δημό-σιο χώρο; - και πραγματώνεται στη δημοκρατία - τί θα ήταν ένας δήμος χωρίς δημο-κρατία;.

Ο δημόσιος χώρος προϋποθέτει την δημοκρατία - τί θα ήταν ένας δημό-σιος χώρος χωρίς δημο-κρατία; - και πραγματώνεται στο δήμο -τί θα ήταν ένας δημό-σιος χώρος χωρίς δήμο;

πηγή : http://politistikokentrovirona.blogspot.com/2…