Κυριακή 19 Μαίου 2019 στις 15.00

Κυριακάτικη συνάντηση με τους πρώην κατοίκους της κατάληψης Clandestina

Sunday meeting with the ex-residents of Clandestina/ Συνάντηση με τους πρώην κατοίκους της Κλαντεστίνα

Sunday meeting with the ex-residents of Clandestina squat

The past month, as part of a mass police operation in Exarchia, 5 squats have been violently evicted; their residents, mostly migrants, have been displaced, imprisoned or left homeless. The body of squatters, migrants and internationalist comrades who mobilized in order to answer to this wave of repression, took the initiative to reoccupy part of the embattled ground, that of Bouboulinas 42, which was Clandestina squat.

This Sunday at 15.00, the new open community of Bouboulinas is inviting the ex-residents for a meal and discussion. We want to talk about the repression of migrants; from the borders to the mass imprisonment and isolation in concentration camps and their constant persecution, through housing squat evictions and being kept in conditions of illegality. The new community will introduce itself and its ideas and plans for a new project for struggle and social self-organization.

From the space will be excluded those ex-residents of Clandestina who had exploitative relations with the body of residents, and who perpetrated or supported patriarchal opression and rape culture.

Sunday 19th of May at 15.00

Bouboulinas 42, Exarchia

*there will be space and care for children

_________________________________________________________________________________________________________

Κυριακάτικη συνάντηση με τους πρώην κατοίκους της κατάληψης Clandestina

Το τελευταίο διάστημα, στα πλαίσια μαζικής αστυνομικής επιχείρησης, εκκενώθηκαν 5 καταλήψεις. Οι κάτοικοί τους, μετανάστες στην πλειοψηφία τους, έχουν εκτοπιστεί, φυλακιστεί ή έχουν αφεθεί στο δρόμο. Το σώμα των καταληψιών, μεταναστών και διεθνιστών συντρόφων που κινητοποιήθηκαν για να απαντήσουν σ'αυτό το κύμα καταστολής, πήραν την πρωτοβουλία να ανακαταλάβουν κομμάτι απ'το βαλόμενο έδαφος, αυτό της Μπουμπουλίνας 42, το οποίο ήταν η κατάληψη Clandestina.

Αυτή τη Κυριακή στις 15.00, η νέα ανοιχτή κοινότητα της Μπουμπουλίνας προσκαλεί τους πρώην κατοίκους για φαγητό και συζήτηση. Θέλουμε να μιλήσουμε για την καταστολή των μεταναστών, από τα σύνορα μέχρι τον μαζικό εγκλεισμό και απομόνωση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τον διαρκή διωγμό τους, όπως με την παρανομοποίησή τους, και με τις εκκενώσεις των καταλήψεων. Η νέα κοινότητα θα παρουσιάσει τις ιδέες και σχέδιά της για ένα νέο εγχείρημα αγώνα και κοινωνικής αυτοοργάνωσης.

Από τον χώρο θα αποκλειστούν εκείνοι οι πρώην κάτοικοι της Clandestina που είχαν εκμεταλλευτικές σχέσεις με το σώμα των κατοίκων, και που διέπραξαν ή υποστήριξαν πατριαρχική βία και την κουλτούρα του βιασμού.

Κυριακή 19 Μαϊου στις 15.00

Μπουμπουλίνας 42, Εξάρχεια

*θα υπάρχει χώρος και φροντίδα για τα παιδιά

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1597970/