Δευτέρα 20 Μαίου 2019 στις 18.30

Ανοιχτή συνέλευση Fest της Άμεσης Δημοκρατίας και συλλογική κουζίνα