Τρίτη 21 Μαίου 2019 στις 18.30

Ανοιχτή Συνέλευση για την πλατεία Χημείου

ΟΙ ΦΟΙΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΠΑΝΟΙΚΕΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

Ανοιχτή Συνέλευση 21/5 18:30 στο εργοστάσιο της ΣΕ ΒΙΟΜΕ