Παρασκευή 24 Μαίου 2019 στις 19.00

Βιβλιοπαρουσίαση: «Βιασμός, Τύπος, Βιασμός από τον Τύπο»

Συζήτηση με το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων «Βιασμός, Τύπος, Βιασμός από τον Τύπο»

πηγή : https://palionekrotomeio.espivblogs.net/2019/…