Κυριακή 26 Μαίου 2019 στις 19.00

Διαχειριστική Συνέλευση.

Τη Κυριακή 26/5 στις 19:00 διαχειριστική συνέλευση

του Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας .

Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μάιος 10h