Τετάρτη 29 Μαίου 2019 στις 21.00

Προβολη ντοκιμαντερ "Επαφή" / μεταναστευτικο

Περίληψη:

Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί τα γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο '05-'09 γύρω απο τους μετανάστες που διαβιούσαν στο καταυλισμό της Αγυιάς, καθώς και απο το αλληλέγγυο κίνημα. Τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο καταυλισμός εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης καθώς και τη σύνθεση των ατόμων που ζούσαν μέσα στον καταυλισμό. Τις δράσεις που προέβη το αλληλέγγυο κίνημα, απέναντι στις κινήσεις του κράτους και των ρατσιστών της γειτονιάς που βρισκόταν ο καταυλισμός. Την αυθόρμητη αντίδραση των μεταναστών στην καταπίεση που δεχόντουσαν, και τη γνωριμία τους με το αλληλέγγυο κίνημα. Η επίδραση που είχε αυτή η επαφή στον αγώνα αλλά και στη καθημερινότητα των δύο κοινωνικών συνόλων. Την αρχική προσπάθεια εκκένωσης του καταυλισμού απο τις δομές του κράτους με την αναδίπλωση του ύστερα απο την αποτυχία του. Την πρωτοβουλιακή συνέχιση των κινήσεων απο τους ρατσιστοκατοίκους και την προσπάθεια εγκόλπωσης εκ μέρους τους, των όποιων φασιστικών στοιχείων είχε η πόλη. Τη συλλογική αντίδραση απο τους μετανάστες και του αλληλέγγυου κινήματος απέναντι στη συνεχιζόμενη πίεση και τα όρια του αγώνα τους. Και τέλος την τελική προσπάθεια του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των παρακρατικών μηχανισμών, για την εκκένωση του καταυλισμού.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό να αποτελέσει αρχειακό υλικό σε μελλοντικά αλληλέγγυα κινήματα, και ευελπιστούμε, μέσω της ανάγνωσης της συγκεκριμένης ιστορίας, να τα βοηθήσει να καταφέρουν ακόμα περισσότερα.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OVwe4dkPlJA

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μάιος 17h