Σάββατο 25 Μαίου 2019 στις 19.00

Βιβλιοπαρουσίαση - συζήτηση με το κινηματικό αρχείο Ιωαννίνων

πηγή : email που λάβαμε στις 21 Μάιος 20h