τι; : πάρτυ ατελές

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 στις 23.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μάιος 22h