τι; : προβολή θεματική : από : Κατάληψη Ντουγρού

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στις 21.00

Προβολή: Old boy

πρόγραμμα ιουνίου της κατάληψης Ντουγρού

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/πρόγραμμα-ιουνίου-τη…