Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 στις 17.00

Καφενείο "Τσάι και συμπάθεια" Vol2

πρόγραμμα ιουνίου της κατάληψης Ντουγρού

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/πρόγραμμα-ιουνίου-τη…