Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στις 17.30

Συνάντηση Oμάδας κακοτεχνικών

Ανακοίνωση κακοτεχνικών

Τα μαθήματα της Πέμπτης θα ξεκινούν από τις 17.30 και θα διαρκούν μέχρι και τις 20.00.

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/2019/05/blog-…


Oμάδα κακοτεχνικών

Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, κατασκευές) και υλικά, συναντιόμαστε-αλληλεπιδρούμε-αλληλομορφωνόμαστε.

Πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 25 Οκτώβρη και κάθε Πέμπτη 18.00-20.00.

Για δήλωση συμμετοχής και επικοινωνία:
topeexirama@riexseup.net

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/p/blog-page_9…