Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 16.00

Punx Picnic Οικονομικής Ενίσχυσης Για Δικαστικά Έξοδα

https://www.facebook.com/events/2250279598527…

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Ιούνιος 17h