Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 21.00

The Fig House Προβολή

Μια "underground" ιστορία στη Θεσσαλονίκη σε δώδεκα κεφάλαια. Οι περιπέτειες δέκα φίλων και ενός γάτου, που ζουν για επτά μήνες σε μια κατάληψη. Ακτιβιστές και πρόσφυγες αντιμετωπίζουν από κοινού τα καθημερινά προβλήματα ζώντας στο περιθώριο, ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Γερμανία μέσω της "Βαλκανικής οδού" των προσφύγων.

An underground Thessaloniki story in twelve chapters. The misadventures of ten friends and a cat, living for seven months in a squat in Greece. Activists and refugees all together, they come across the everyday troubles of living on the edge of society, while trying to reach Germany through the refugee's Balkan Route.

https://www.facebook.com/events/3959851710067…

πηγή : https://www.facebook.com/events/2324903400929…
πηγή : email που λάβαμε στις 7 Ιούνιος 14h