Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στις 20.30

Προβολή ταινίας και μπαρ από την Ανοιχτή Συνέλευση Ενάντια στην Πατριαρχία

Το μπαρ που θα ακολουθήσει θα λήξει νωρίς λόγω γειτονιάς

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Ιούνιος 01h