τι; : πορεία θεματική : στέγαση από : ατελές

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 στις 19.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πορεία ενάντια στις αυξήσεις των ενοικίων και την τουριστικοποίηση

ΖΟΥΜΕ ΕΔΩ - ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Ιούνιος 14h