Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 στις 20.00

Διαχειριστική συνέλευση.

Την Κυριακή 16/6 Διαχειριστική συνέλευση στις 20:00 του Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας . Στηρίζουμε τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα και τους αυτοδιαχειριζόμενους και κατειλημμένους χώρους.

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιούνιος 10h