Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στις 19.30

Παράσταση διαμαρτυρίας για την απολυμενη συνάδελφο στα Bruno

Στα "BRUNO" ζητάμε άδεια καλοκαιριού και παίρνουμε απόλυση...

ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ!

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6 στις 7.30.μμ.

NIKOΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΝΑΤΟΛΗ)

OΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιούνιος 09h