Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στις 11.00

Παράσταση διαμαρτυρίας για την απολυμένη συνάδελφο στο Bruno

Στα "BRUNO" ζητάμε άδεια καλοκαιριού και παίρνουμε απόλυση...

ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ!

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/6

11:00 π.μ. NIKOΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΝΑΤΟΛΗ)

OΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Ιούνιος 09h