τι; : εκπομπή θεματική : Airbnb

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στις 15.00

Επανάληψη εκπομπής για Airbnb

Επανάληψη εκπομπής για Airbnb

Το Σάββατο 29-06-19 και 15:00 η ώρα στην ζώνη θεματικών εκπομπών θα παίξει σε επανάληψη η εκπομπή για το Airbnb με τη Συνέλευση πόλης 790 που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2019.

πηγή : http://radio98fm.org/2019/06/22/epanalipsi-ek…