Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 στις 21.30

Αυτοοργανωμένο καφενείο-μπαρ

πηγή : https://anarxikoikavalas.squat.gr/archives/55…