Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 στις 19.00

Συγκέντρωση-Περιφρούρηση-Μικροφωνική

Συγκέντρωση -Περιφρούρηση - Μικροφωνική
στην Κατάληψη Στέγης Προσφύγων /Μεταναστών ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17
Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, 7 μ.μ.

Micro-phonic Gathering - Safeguarding
at the Squat for Refugees/Migrants SPIROU TRIKOUPI 17
Tuesday 13 August 2019, 7 pm

πηγή : https://el-gr.facebook.com/spiroutrikoupi17/